Frakt

Har ingen fraktavtale foreløpig på disse produktene. De må fortrinnsvis hentes på adressen. Det er en del arbeid for å få disse klargjort for sending slik at de ikke ødelegges under transport.
Det har vært vurdert prefabrikat for sending slik at kunden selv kan montere i sammen. Men dette er gått bort ifra. Grunnen er at impregnert materiale er i en tørkeprosess, og er enda i bevegelse. Så hvis det går noe tid fra de blir laget til de blir montert sammen, så vil ikke delene passe i hop.
Kan være behjelpelig å sjekke alternativ fraktmetoder. F.eks hvis det er noen som har ledig plass og skal den veien. Det er en del biler som går Nord/Sør i distriktet. Skulle produktet da bli skadet under denne frakten så ligger ansvaret hos kunden. Produktene blir heller ikke klargjort for sending.

Jobber med saken for å få til en fraktordning.

Tilbake til startsiden