Tegninger

Det er mulig å få komplett deleliste på produkter. Dette er målsatte bilder av delene. Det følges også med ei enkel arbeidstegning. Dette er i kontinuerlig utvikling og flere produkter på dette vil komme etter hvert.Pris på målsatt deleliste og arbeidstegning (pdf-format): 30 kr

Rastebenk
Kombibenk

Parkbenk
Hagestol
Stort Fuglematehus
Hagebord
Fuglematehus
Blomsterkasse

Tørkekasse
Postkassestativ

Arkiv for tegninger uten deleliste