Produktet er enda ikke helt klar med deleliste og arbeidstegning. Det jobbes med saken. Sjekk innom om litt……

Tilbake til tegninger