Uthus

Byggeprosjekt av et isolert lager på 15 kvm. Elementene ble bygd innendørs og løftet på plass på byggeplassen.

 

Bygging av seksjoner innendørs

 

Lasting av elementer

 

 

 

Løfting av elemetene på byggeplassen

 

 

Løfting av elementene på byggeplassen

 

 

 

 

Ferdig isolert lager på 15 kvm.

tilbake til toppen