Fraktbetingelser

Enkelte fysiske produkter sendes ikke med ordinær frakt. Dette er i hovedsak produkter som har en fysisk størrelse og utforming som gjør at slik frakt ikke er mulig. Levering i nærområdet kan selger være behjelpelig med. Da mot et pristillegg som kjøper og selger blir enig om. Selger kan også være behjelpelig med opplastning og tilrettelegging av varer for frakt av frakt leverandør som kjøper har ordnet. Selger fraskriver seg all ansvar ved skade på varene ved slik frakt.

For virtuelle og nedlastbare produkter så leveres varen umiddelbart når bestillingen og betalingen har funnet sted. Unntak er systemsvikt, eller forhold som skyldes svikt fra en 3 part (f.eks bortfall av internett).

Tilbake til startsiden