Fraktbetingelser

Fysiske produkter som selges via hjemmesiden må fortrinnsvis hentes på adressen. Levering i nærområdet kan selger være behjelpelig med frakt. Da mot et pristillegg som kjøper og selger blir enig om. I andre tilfeller der kjøper er enig så kan det forespørres en 3 parts fraktleverandør om både pris og muligheter for å få fraktet produktet til kjøper. Her kan selger være behjelpelig med å sjekke ut mulighetene. Men selger er kun en formidler. Når det brukes en en 3 parts fraktleverandør har ikke selger ansvar for produktet hvis det skulle bli skadet eller ødelagt. Dette blir da en sak mellom kjøper og fraktleverandøren.

For virtuelle og nedlastbare produkter så leveres varen umiddelbart når bestillingen og betalingen har funnet sted. Unntak er systemsvikt, eller forhold som skyldes svikt fra en 3 part (f.eks bortfall av internett).

Tilbake til startsiden