Levering av tegninger

Ved kjøp av tegninger så man følge instruksjonene på hjemmesiden.

Ikke send penger direkte til konto eller vipps til telefon nr, vipps nr.
Dette gjør at ingen ordre registreres og det blir merarbeid i ettertid.

Ved bruk av vipps
Epost med link for nedlastning sendes umiddelbart når betalingen er gjennomført.
Brukes hurtigkasse for vipps så sendes det til den eposten som vipps er registrert på. Eller så sendes fila til den eposten man oppgir i bestillingsskjemaet.

Ved bruk av konto overføring
Dette tar noen dager da ordren må behandles manuelt. Epost med link for nedlastning sendes til epost adressen som er registret i bestillings skjemaet.

Hvis man ikke får tilgang til tegningen
Sjekk søppelfilteret på epost oppsettet ditt. Flere har opplevd at eposten som sendes fra Mohaug oppfattes som søppelpost. Hvis man registrerer feil epost adresse i bestillingsskjemaet så vil man heller ikke få tilgang til tegningen. Og hvis registrert epostadresse ved bruk av hurtigkasse i vipps ikke er aktiv så vil heller ikke epost fra Mohaug sendes ut.

Det er viktig at dere tar kontakt ved problemer. Tegningen kan sendes manuelt via epost, eller penger kan refunderes hvis problemet ikke lar seg løse.

Tilbake til tegninger